+38 (099) 733-62-20

+38 (097) 670-19-17

Email: silyshka.uk@gmail.com

Бульдозер для прочистки труб и сифонов от засорений


Бульдозер

Назначение: для прочистки канализационных труб, сифонов и стоков от засоров. Эффективно растворячет органические отходы, известковый налет, волосы, растительные и животные жиры, рыбную чешую.

Способ применения: прогреть канализацию гарячей водой, высыпать содержимое 1 пакета в сливное отверстие и влить 1 стакан теплой воды. Через 1.5-2 часа промыть большим количеством воды

Меры предосторожности: не вдыхать, работать в резиновых перчатках. Содержит едкую щелочь. При попадании на кожу, следует промыть большим количеством воды. При попадании на слизистую – промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании внутрь организма – выпить не менее 3л чистой воды и немедленно обратиться к врачу.

Рекомендации: при сильном засоре, до и после внесения препарата, рекомендуем применять вантуз. Созданное им давление позволит проникнуть препарату глубже в засор и эффективней справиться с поставленной задачей.

Состав: гидроксид натрия, гидроксид калия, хлорид натрия, активатор

Не содержит красителей и ароматизаторов

Производитель: Украина, г. Харьков, ФЛП Аксенко П.А.,ул. Воронихина 25, индекс 61105

e-mail: bulldoz@mail.ua

Условия и срок хранения: 2 года при температуре +3 - +37 не во влажном помещении, возможно слеживание препарата, не влияет на эффективность, применять по инструкции

УКРАИНСКИЙ

Призначення: для прочищення каналізаційних труб, сифонів і стоків від засмічень. Ефективно розчиняє органічні відходи, вапняний наліт, волосся, рослинні і тваринні жири, рибну луску.

Спосіб застосування: прогріти каналізацію гарячою водою, висипати вміст 1 пакету в зливний отвір і влити 1 склянку теплої води. Через 1.5-2 години промити великою кількістю води

Запобіжні заходи: не вдихати, працювати в гумових рукавичках. Містить їдку луг. При попаданні на шкіру, слід промити великою кількістю води. При попаданні на слизову - промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. При попаданні всередину організму - випити не менше 3л чистої води і негайно звернутися до лікаря.

Рекомендації: при сильному засмітті, до і після внесення препарату, рекомендуємо застосовувати вантуз. Створене ним тиск дозволить проникнути препарату глибше в засор і ефективніше впоратися з поставленим завданням.

Склад: гідроксид натрію, гідроксид калію, хлорид натрію, активатор

Не містить барвників та ароматизаторів

Виробник: Україна, м. Харків, ФОП Аксенко П.А., вул. Вороніхіна 25, індекс 61105

e-mail: bulldoz@mail.ua

Умови та термін зберігання: 2 роки при температурі +3 - +37 не у вологому приміщенні, можливо злежування препарату, не впливає на ефективність, застосовувати по інструкції